Krever at kommunen betaler veilys og skoleskyss

foto