Har samarbeidet med næringslivet om nytt fag

foto