Boller, brus og underholdning på Furulundens dag: Flere tilbrakte søndagen utendørs