Snudde rådmannens negative bopliktinnstilling

foto