Trafikklærer mener folk ikke tar hensyn i snøværet