Stortingspolitikere må bo 50 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig, foreslår et utvalg.

Grensen for hvem som kan få pendlerbolig flyttes fra 40 til 50 kilometer dersom flertallet i Representantordningsutvalget får gjennomslag for sine forslag. Utvalget leverte tirsdag sin rapport til Stortinget.

(NTB)