Mandal kirke og/eller Kirkens hus. Ja takk? Begge deler?