Debatt rundt bygdenes plass i storkommunen

I bygda Bjelland inviteres det til politisk debatt og felles grilling. Tema er bygdenes plass i nye Lindesnes. Foto: Pressefoto/Ekstragiv Bjelland/Leiv Arne Åkset