Foto: Petter Emil Wikøren

Bekymret over ruskjøring til sjøs