Tirsdag kveld var rundt 20 engasjerte søgnefolk på plass i biblioteket i Søgne rådhus. Det var kulturdirektør i nye Kristiansand, Torbjørn Urfjell, som inviterte til idèdugnad. Deltakerne kom fra ulike lag og foreninger i Søgne, samt ordfører Astrid Hilde (Ap) og noen få politikere.

Med seg hadde Urfjell kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr. Hun innledet med å si at hun håpte de inviterte hadde litt mer å bidra med enn de ansatte.

– Vi er her for å se hvordan vi kan videreutvikle innbyggertorget. Første møte er i Søgne, så er det Songdalen neste tirsdag og deretter Kristiansand, sa Engemyr og fortsatte:

– Jeg håper dere er spreke og kommer med friske forslag. De ansatte hadde ikke mye spenstig å komme med når de fikk anledning til å komme med innspill.

Frivillige og politikere diskuterer framtidens muligheter. Foto: Anne Lise Riseng

Etter møtet var Urfjell godt fornøyd med kvelden.

– Det var spennende å være med i Søgne tirsdag kveld. Mange pekte på at å møtes på den måten, er å åpne for nye måter å jobbe sammen på. Frivillige lag og foreninger i Søgne ønsker å bruke kommunens lokaler i større grad, sa Urfjell i mail til Søgne og Songdalen Budstikke.

Det kom fram at lag og foreninger ønsker å bruke lokalene til servicetorget/biblioteket på Tangvall, også til å møte mennesker.

– Flere pekte på å flytte Søgne frivilligsentral til innbyggertorget som forhåpentlig vil få mer aktivitet enn i dag, i tillegg til å huse et aktivt bibliotek, sa Urdal.

Det arrangeres tre møter i de tre kommunene. Rundt 60 av den nye kommunens innbyggere, som utgjør 92466 personer, vil si sin mening om hva som bør være i innbyggertorgene i Kristiansand.

Urfjell framholdt at det i Kristiansand vil være flere ungdommer representert.

– I Kristiansand blir det større ungdomsdeltakelse, formidlet Urfjell.

Innspillene legges inn i en mulighetsstudie som legges fram for politisk behandling før den nye kommunen oppstår, i følge Urfjell.

.