Under eventuelt kom Peder Johan Pedersen (SV), nestleder i Søgne kontrollutvalg med følgende begrunnelse for at han ønsker å trekke seg fra vervet i Kontrollutvalget.

– Jeg har stor glede av å sitte i dette Kontrollutvalget for jeg synes det har vært et utvalg som har gjort et betydelig arbeid med dyktig Revisjon og Sekretæriat, startet Pedersen innlegget og fortsatte:

– Jeg opplever at arbeidet vårt er blitt møtt med motstand og skepsis i store deler av det politiske miljøet og administrasjonen. Arbeidet vårt er blitt trukket i tvil av de politiske flertallet, og det er ganske alvorlig. Jeg kan dermed ikke gjøre en god jobb i utvalget. Enhver kommune bør være stolt av et utvalg som er så dyktig og profesjonelt uten å skjele til politiske sider. Det er kjernen i et kontrollutvalg at en ikke skal mistenkes. I den situasjonen Søgne kommune har vært oppe i, vil jeg berømme ledereren for det arbeidet som er gjort. Jeg finner det vanskelig å fortsette for jeg føler at vi blir ikke tatt på alvor . Jeg ber kommunestyret om å bli fritatt fra vervet, fordi arbeidet vårt blir ikke tatt på alvor. Det flertallvedtaket i kommunestyret har et par setninger som er vanskelig å forholde seg til. Det er min begrunnelse for at jeg vil iverksette prosessen med at jeg ikke ønsker å fortsette, sa Pedersen.

Marianne Meiholt (Ap) tok ordet og ga Pedersen full støtte. Hun kom med et forslag som gikk på at ut fra kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets anmodning i sak 22/28, der flertallet vedtok å ta kontrollutvalgets funn med brudd på både kommunelov og arkivlov til orientering, som en mistillit.

– Derfor foreslår jeg at samtlige kontrollutvalgsmedlemmer stiller sine plasser til disposisjon, sa Meiholt i forslaget og fikk full støtte fra Roar Tufteland (KrF).

– Jeg er enig i det som er sagt og støtter det forslaget, sa Tufteland.

– Vi har vært samstemte i Kontrollutvalget, men føler at vi ikke har tillit stiller dermed plassene våre til disposisjon, sa Reidun Westergren (H).

Møtet ble avsluttet.

Pedersen presiserte overfor bsnett at den jobben som leder Jan Stubstad (Uavh.) har gjort i Kontrollutvalget er helt enestående.

– Han har virkelig klart å gå ned i detaljer, rett og slett en heldagsjobb som han har utført helt mesterlig. Da vedtaket kom i kommunestyret at Kontrollutvalget må ha bedre dokumentasjon, da gikk det helt i vrangen for meg. Vi har et utmerket sekretæriat og revisjon som virkelig hjelper oss med dokumentasjon, så dette kan jeg ikke lenger være med på. Vi har utført vårt verv i tråd med det et Kontrollutvalg skal gjøre, at en da opplever et slikt vedtak. Da kan jeg ikke fortsette, sa Pedersen.

– En tøff avgjørelse, men nødvendig, kommenterte Tufteland.

Det er kommunestyret som vedtar om medlemmene fritas og som avgjør hvem som skal overta å ha kontroll på at administrasjonen og politikerne utfører sine oppdrag etter lover og regler.