Songdalen planutvalg har vært på befaring på Midtheilia hvor det er gitt rammetillatelse til oppføring av nød- og sosialboliger.

Naboer har påklaget tiltaket. De mener at de ikke har fått informasjon om tiltaket. Av klagen framgår det også at de mener nød- og sosialboligene vil skape et utrygt lokalmiljø. Naboene frykter også at dette vil bety verdiforringelse av boligene i området.

Plasseringen av boligene er vedtatt tidligere i kommunestyret.

Jan Hedenstad (Ap) har lest klagene som er kommet. Han mener at Fylkesmannens vurdering er viktg.

Leder av planutvalget Reidar Heivoll (Sp) presiserer at det vil ikke bli igangsatt noen bygging før Fylkesmannen har gitt sin uttalelse.

- Det er også gitt lovnad muntlig fra Fylkesmannen at på grunn av sakens karakter, skal prioriteres, sier Heivoll.