I Budstikka ble det høsten 2015 kunngjort at det kunne søkes om ekstra kulturmidler, med søknadsfrist 1.11.2015

Kulturetaten i Søgne har nå fordelt 85.000 kroner i ekstraordinære kulturmidler.

Høstens «vinner» ble «Forsvarshistorisk forening» som fikk kr 40.000 til vedlikehold av nazifortet på Helgøya.

I tildelingspapirene står det:Det var jo i år 70 år siden okkupasjonsmakten kapitulerte, og Enhet for kultur fant det derfor på sin plass at Forsvarshistorisk forening som ivaretar fortet i Ny-Hellesund og legger til rette for publikum på dette kulturminnet, fikk midler til sitt arbeid og vedlikehold.Enhet for kultur hadde i vår 150 elever fra Langenes, Nygård og Lunde skole på omvisning på fortet i Ny-Hellesund, i et opplegg i regi av Den kulturelle skolesekken i Søgne.

Her er listen over de som fikk tilskudd:

Det kom inn søknader fra 10 lag og enkeltpersoner.Alle søknader har blitt vurdert, og følgende tilskudd er gitt:

• 1. Søgne Musikkorps – konsert med Benedikte Ribe – kr 5.000. • 2. Oasen Bibelsenter – utstyr til ungdomsarbeid – kr 5.000.• 3. Are Eivind Brænne – bokutgivelse – kr 5.000.• 4. Langenes familiekor – driftstilskudd – kr 5.000.• 5. Søgne Gamle Prestegårds Venner – Nyttårskonsert 2016 – kr 5.000.• 6. Søgne Trialklubb – belysning av uteområdet ved klubbhuset – kr 5.000.• 7. Søgne Skolekorps – aspirantfløyte – kr 5.000.• 8. Søgne klatreklubb – basis klatreutstyr – kr 5.000.• 9. Livsglede for eldre – julefest for eldre med kulturinnslag – kr 5.000.• 10. Forsvarshistorisk forening – vedlikehold av kystfortet på Helgøya – kr 40.000.

Total sum kr 85.000.