Det var i 2006 at fire femteklassinger skrev brev til kommunen. De ba om å få tilbake broa over Føssa, da det var både sikrere og kortere skolevei for dem om de fikk den broa.

Arnfinn Håverstad var også med på åpningsseremonien og kan fortelle at det er blitt en svært så lokallaget bro, finansiert av ATP med 350 000 kroner.

– Det ble for lite penger til å få til en ny trebro, men ved hjelp av lokale leverandører har vi fått til en konstruksjon som denne broa er alene om, fortalte Håverstad.

De fire initiativtakerne i 2006, Amanda Møller Didriksen (14), Rebekka Eikås (14), Emil Borø (14) og Bjørn Ivar Ludvigsen (14) fikk æren av å klippe snoren og erklære broa for åpnet.

De fire initiativtakerne i 2006, Amanda Møller Didriksen (14), Rebekka Eikås (14), Emil Borø (14) og Bjørn Ivar Ludvigsen (14) fikk æren av å klippe snoren.