Søgne kommune søker nå om forhåndsgodkjenning av Tursti på Kapelløya.

I papirene til kulturkonsulet Magne haugland står det:

"Stien starter ved rutbåtkaia ved ”Verftet” og går over øya fram de statlige friområdene i Olavsundet. Stiens totale lengde blir 1180 m.

Stien er planlagt bygd i 2013 med 50% spillemidler og de resterende 50% er kommunal egeninnsats og private midler.

Stien har vært forhåndsdrøftet med Anders Nygård ved Vest-Agder Fylkeskommune og i prinsippet godkjent som et spillemiddelprosjekt.

Søgne kommune har godkjent stien og den er ført opp i handlingsplanen i Forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken i 2013.

Det er Vest-Agder Fylkeskommune som har tatt initiativet til stien og begrunnelsen er å binde sammen Verfsområdet med friområdene i Olavsundet og dermed gjøre hele øya mer tilgjengelig for allmennheten.

Generelt om stiens utforming.

Stien får en enkel standard, men samtidig er den påkostet 2 stk bruer over et par trange gjel for å gjøre stien greit fremkommelig for folk flest. Stiens bredde blir ca 1 m.

I bløte partier legges det ned plank i en bredde på ca 0,5 m. Over glatte fjell og i bratte partier settes det opp enkle smijernsrekkverk.

De gamle rydningsrøysene synliggjøres og infoskilt settes opp.

Bruene er tenkt bygget med smijernsrekkverk som en del av den bærende konstruksjonen og selve gangbanen som tredekke.

Det er også et ønske om å gi den ene eller begge bruene en kunstnerisk utforming, men det avhenger av private sponsorer"

Budstikka kjenner ikke til om det er noen private sponsorer til prosjektet.