Cecilie Lønn, Patricio Silva og Ida Nilsen oppfordrer alle til å stille på protestaksjonen mot budsjettkutt for skolen i Songdalen onsdag 27. februar utenfor rådhuset.

Av Per Inge Molvik

– Det er viktig at vi markerer oss skikkelig nå, dette er siste sjansen vår til å si ifra at vi ikke aksepterer budsjettkutt i skolen. Vi ønsker å beholde strukturen og skape trygghet for ungene våre, sier initiativtaker Cecilie Lønn.

Lønn er nyinnflyttet og har barn på Tunballen skole, nå vil hun og ektemannen Patricio Silva og Ida Nilsen gå i front for å vise sin avsky mot politikernes kuttforslag. Nå mobiliserer de for å samle flest mulig folk foran rådhuset oghåper foreldre og barn og alle andre stiller opp med bannere og slagord klokken 1630, onsdag 27. februar.

– Hvordan er det mulig for politikerne i Songdalen å foreslå et kutt i skolen, når de vet at skolene i Songdalen kommer svært dårlig ut på de nasjonale prøvene? Vi krever at dere vurderer skolebudsjettet på nytt, sier de samstemte og maner frem kampånden i hverandre.

De kampklare foreldrene vil også under protestaksjonen stille spørsmålstegn ved utbygging av ny skole på Birkelid til 25 millioner. Det har ikke trioen noe som helst tro på.

– Det er satt av 25 millioner til bygging av ny skole på Birkelid. Politikerne sier det selv, og alle andre vet det også, at dette ikke er tilstrekkelig for å bygge ny skole på Birkelid. På hvilket grunnlag sier de da at ny skole skal bygges, spør Cecilie Lønn.

Meningen er aksjonen skal resultere i et folketog–med masse mennesker utenfor rådhuset når politikerne skal ta opp saken klokken 17.

– Ja, vi håper og tror at folk vil vise sin protest og bruke anledningen til å vise sin protest mot politikernes tankegang i forhold til skole, sier Cecilie Lønn og viser frem blant andre disse slagord:

"Null kutt i skolen"

"Ta skolen på alvor"

"Unngå masseflukt fra bygda"

"Vi er ført bak lyset!"

Bakgrunnen for initiativet er at aksjonen skulle egentlig vært i regi av FAU- ledelsen på alle skolene. Men etter mye om og men brettet Patricio Silva og Cecilie Lønn opp ermene og satte i gang. 50 navn har de på blokka, og flere håper de det vil komme. De sier i så måte:

– Med bakgrunn i dette er det ekstra viktig at alle bidrar på den måten de kan. Vi skal spre info om dette i tiden frem mot møtet, sier Lønn. FAU-leder Ida Nilsen kommer med en siste anmodning.

– Ikke nøl med å stille opp i en så viktig sak, vi trenger all den støtte vi kan få. Vi nekter å sitte å se på dette som skjer med bygda og skolen uten å bidra med det vi kan, sier Nilsen.

Cecilie Lønn, Patricio Silva og Ida Nilsen diskuterer hva de skal si og gjøre i protestaksjonen neste onsdag.