Våren er kommet, solen skinner på rådhuset i Søgne. Enda har ikke søgnes befolkning fått noe tilfredsstillende svar på konflikten som er skapt av menneskene i dette bygget mot toppen av jorden.

Jeg syns det er rettferdig at: enten slutter denne konflikten og dere legger det bak dere og innrømmer hver deres side av konflikten, ellers syns jeg Ordfører og rådmann skal gå av og stillingene utlyses og nye mennesker får en ny og positiv start på en jobb som er for befolkningen i Søgne.

Det er brukt nok tid på krangel og negativ omtale av Søgne, det skal være positivitet og tankene skal ligge på fremtidens gode muligheter. Alt av energi skal brukes på det gode. Selv om mennesker består av en balanse, må vi forvente at de som styrer en kommune skal styre stabilt mot en god og posetiv utvikling. Og ikke minst lytte til befolkningen, som gjentatte ganger har sagt at de vil ha en forandring etter lang tid med negativitet.

Det er ikke et tap å gå av en slik jobb, det er en seier hvis du har forståelse for at dette gikk ikke av forskjellige grunner, jeg klarte ikke samarbeide med det og det menneske, jeg har selvinnsikt og sier opp min jobb, jeg tenker på kommunens utvikling før mitt eget eventuelle rykte og andres dømmende hensikter.

Jeg vil ha et positivt sted der folk bryr seg om hverandre, et sted der du ser andres behov og gjør ditt beste. Behandler hverandre med ærlighet og oppriktighet, snakker til hverandre og får til et godt samarbeid med å lytte til andre og ta lærdom. Du må innrømme dine egne feil for å kunne gjøre en god jobb. Og en kan kun fornedre seg selv. De som jobber for det gode og bryr seg om god utvikling er de som unngår konflikt. Det er vanskelig med samarbeid, utganspunktet må være at du godtar mennesker som de er skapt så lenge de ikke oppfører seg på en sårende måte mot deg, respekter andre og gode ting vil skje.