Ordfører Johnny Greibesland (Sp) har invitert Reidar Fuglestad, adm. direktør for Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) til å gi et 45 minutters innlegg om kunstsiloen i Kristianand.

Fuglestad var i Søgne kommunestyre i aprilmøtet, hvor han engasjert fortalte om viktigheten og mulighetene for kunstilo. Det kom svært få spørsmål fra søgnepolitikerne. Nå blir det mulighet for spørsmål omkring det omstridte prosjektet også for politikerne i Songdalen.

Kommunestyremøtene er åpne og interesserte innbyggere kan komme å høre på Fuglestads argumenter.