Flerbrukshall: Forskutterer siste rest av finansieringen

Det ekstraordinære årsmøtet i Giv Akt var enstemmig for at klubben forskutterer ytterligere 200.000 kroner for å sikre at det blir ny flerbrukshall på Vigeland. Foto: Petter Emil Wikøren