Møglandsvannet erstatter Ommundsvannet som drikkevann

Utvalget for plan og samfunnsutvikling har Møglandsvannet som suppleringskilde til erstatning for Ommundsvannet som ikke vil være egnet som drikkevann når E 39 står ferdig. Foto: Geir Nerhus