Skal lage kultursti i Åseral - flytter tre verneverdige bygninger