Spøkelsesjakt på bunnen

Videobilder: ROV-en sender bilder til overflaten og gjør det mulig å søke over større områder og langt dypere enn hva dykkere klarer. Her ses spøkelsesteina klart i skjermen. Foto: Petter Emil Wikøren