MANDAL: Den lokale statistikken for Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal, viser at flere av tallene for 2014 har økt.

– Det som blir politiets hovedfokus i år, blir å forebygge. Vi prøver å være proaktive på alle områder slik at vi skal unngå kriminaliteten, forteller stasjonssjef Leif Vagle.

Han viser videre til at de vil være mer synlige ute i feltet.

– Det å avdekke er jo også en måte å forebygge på, og vi kommer nok til å være mer ute blant barn og unge for å få tatt problemene så tidlig som mulig. Ellers er det å være mest mulig ute på stedene til de tidene der det kan være aktuelt for kriminalitet å skje. Å være synlig.

Økning i narkotikaforbrytelser

Mandal har en lang historie med rusproblemer, hvilket også vises i statistikken.

– For eksempel er jo narkotika en utfordring i Mandal. Statistikken viser en økning i bruk, i det som knytter seg nok opp mot brukersaker. Disse tallene har økt mye, forteller stasjonssjefen.

Han tror ikke resultatene nødvendigvis skyldes en omfattende vekst av brukersaker, men at tjenestemennene har blitt flinkere til å avdekke sakene.

– Men tallene er likevel høye, og det er urovekkende, noe vi vil ta med oss i kriminalitetsbekjempelsen i 2015. ## Kan ikke kjempe alene

Ifølge Vagle har spesielt samarbeidet med kommunen vært veldig viktig for politiets arbeid. Det er noe han ser for seg at de kommer til å videreutvikle.

– Politiet kan ikke bekjempe kriminaliteten alene. Kommunen er en god samarbeidspartner, og det er noe jeg håper vi kan videreutvikle. Særlig med tanke på barn og unge, og familievold.

Fordoblet seg

Han forklarer at familievold har økt kraftig fra 2013. – Det har økt fra 9 til 19 saker. Da er det snakk om mishandling innad i familien. Når vi kommer inn til vold i familier, er det nulltoleranse. Der hvor vi tidligere kanskje bare ville ha roet partene, blir det nå opprettet sak. Derfor har vi nok en stigning i tallene. Og her vet vi også at det er mørketall.

Det som derimot har forholdt seg nokså stabilt, er voldsstatistikken.

– Da snakker jeg om all type vold. Man har det som heter legemsfornærmelse, og så har vi legemsbeskadigelse som er mye grovere. Det har holdt seg forholdsvis jevnt. Det har økt noe, men har likevel holdt seg stabile, opplyser Vagle.

Med disse tallene i bakhånd, mener stasjonssjefen det er særlig viktig å prioritere disse sakene i året framover.

Statistikken for Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal:

Narkotikaforbrytelser: I 2013 var det 168 tilfeller, mens i 2014 var det 198. Sedelighetsforbrytelser: I 2013 var det 34 tilfeller, mens i 2014 var det 12. Skadeverk-forbrytelser: I 2013 var det 89 tilfeller, mens i 2014 var det 68. Totalt var det 1.121 forbrytelser i 2013, mens i 2014 var det 1.145. Totalt var det 733 forseelser i 2013, mens i 2014 var det 666. Mandal politistasjon hadde 453 forbrytelser totalt i 2013, mens i 2014 var det 479 forbrytelser.