MANDAL Hendelsen inntraff lørdag 23. mai 2015 på et utested i Mandal. Ølglasset knuste i ansiktet til fornærmede, som fikk et kutt som måtte sys med ett sting, samt flere mindre sår i ansiktet og på det ene øyet. Begge var beruset av alkohol da voldshandlingen skjedde.

I sin forklaring i Kristiansand tingrett i desember erkjente tiltalte forholdet. Han forklarte at voldshandlingen kom som følge av at fornærmede hadde kommet med en nedsettende kommentar til en venn. Dette ble bekreftet av vitner.

Påtalemyndigheten krevde fengselsstraff i 120 dager for tiltalte, som verken er domfelt eller bøtelagt tidligere. Forsvarer anførte at en fengselsstraff i området 60 til 75 dager ville være passende.

Retten har i skjerpende retning blant annet lagt vekt på skadepotensialet ved å kaste et glass i ansiktet på en person.

Tiltalte hadde krav på strafferabatt etter å ha tilstått både umiddelbart overfor politiet samt i rettssalen. Retten legger også til grunn de nedsettende kommentarene i forkant av hendelsen og gir det en viss formildende vekt i straffeutmålingen.

Tiltalte blir dømt til 90 dagers fengsel, minus to dager som ble tilbrakt i varetekt. Mandalsmannen må også ut med 1762 kroner i skadeserstatning til fornærmede. Tiltalte idømmes ikke noen sakskostnader.