MANDAL: Mandalsordfører Alf Erik Andersen har måtte tåle mye hets i kjølvannet av at Mandal kommune har svart UDI at Mandalshallen kan være aktuelt sted å opprette akuttplasser for flyktninger. Det toppet seg da han ble konfrontert på en restaurant, og bedt om å henge seg.

– Hvor grensen går for hva en ordfører og politiker skal tåle av verbale angrep og trusler er et godt spørsmål som det er vanskelig å gi et eksakt svar på. Hvis trusler som blir fremsatt framstår som beregnende og gjort i edruelig tilstand, så bør det lite til før man reagerer, sier Vagle.

LES MER: Ordføreren bedt om å henge seg

Han har selv vært lokalpolitiker i åtte år og innehatt verv som gruppeleder for Arbeiderpartiet og vært opposisjonsleder i Lillesand. Vagle er nå ute av politikken.

At noen slenger med leppa i fylla kan han til en viss grad ignorere, men Vagle er tydelig på at man som politiker skal kunne kreve respekt og ha et vern mot slik trakassering.

– I Lillesand hadde vi en episode hvor ordfører var blant mottakerne av flere hatbrev. Saken endte med politianmeldelse og reaksjon overfor vedkommende som fremsatte truslene, sier Vagle, som selv har mottak slike hatbrev.

LES MER: Her kan det komme 700 asylsøkere

Ville vært forferdelig for barn og unge

Å gjøre Mandalshallen om til asylmottak vil være en tragedie for alle

-Dette er folk i nød, og da har jeg et avslappet forhold til om barn må ut i friluft for å trene

- Om akuttmottak i Mandalshallen

Informasjon til bystyret om flyktningsituasjonen