Fakkeltog: Nesten 100 innbyggere i Audnedal gikk i demonstrasjonstog før kveldens kommunestyremøte. De krever ny behandling av kommunesammenslåingen. Foto: Espen Sand
Fakkeltog: Nesten 100 innbyggere i Audnedal gikk i demonstrasjonstog før kveldens kommunestyremøte. De krever ny behandling av kommunesammenslåingen. Foto: Espen Sand
Fakkeltog: Nesten 100 innbyggere i Audnedal gikk i demonstrasjonstog før kveldens kommunestyremøte. De krever ny behandling av kommunesammenslåingen. Foto: Espen Sand
Fakkeltog: Nesten 100 innbyggere i Audnedal gikk i demonstrasjonstog før kveldens kommunestyremøte. De krever ny behandling av kommunesammenslåingen. Foto: Espen Sand

AUDNEDAL I kveld skal politikerne i Audnedal kommunestyre bestemme om man skal behandle kommunesammenslåingen på nytt.

Bygdefolket møtte mannsterke opp ved rådhuset i Konsmo og gikk i fakkeltog før det politiske møtet.

Innbyggerne krever å bli hørt og ønsker nå behandling av kommunereformen.

– Vi føler oss lurt, og vi ønsker å vise politikerne at vi tar dette svært alvorlig. Innbyggerne stemte for Lyngdal 3, ikke Lyngdal 2. Lyngdal 2 ble trumfet gjennom på 14 dager uten at vi fikk komme til orde, sier Øystein Lauen, en av mange i Audnedal som demonstrerte torsdag kveld.

Får de gjennomslag kan det bety at Agders første frivillige kommune-samarbeid kan ryke.

I mai vedtok politikerne i Audnedal å bli en del av Lyngdal 2. Forslaget fikk et klart flertall 12 mot 5 stemmer. Siden den gang har Fylkesmannen antydet at Lyngdal 2 bør være en del av en større sammenslåing i Lister.

Samlet 500 underskrifter

Det har fått mange i bygdene til å få kalde føtter. Nylig ble det satt i gang en underskriftskampanje i bygdene hvor innbyggerne ytret sitt ønske om ny behandling av reformen. I løpet av et par kvelder hadde over 500 av kommunens 1750 innbyggere skrevet seg på listen.

– Dette ble gjort i løpet av noen kvelder, og vi kunne sikkert fått langt flere navn på lista. Men vi gjorde dette for å se om mange av innbyggerne satt med de samme følelsene vi satt med, sier Lauen, som er en av dem som har stått i spissen både for underskriftene og demonstrasjonen.

Underskriftene ble levert til kommunen med krav om ny behandling av reformen, men ordfører Reidun Bakken avviste kravet i henhold til kommuneloven der det står at innbyggere ikke kan kreve ny behandling av en sak som har vært i kommunestyret samme valgperiode. Derfor ble audnedølenes engasjement kun tatt opp i form av en referatsak i kommunestyremøtet i oktober.

Ble dysset ned

Frp-leder i Audnedal, Unni Nilsen Husøy, er oppgitt over hvordan enkelte forkjempere for Lyngdal 2 har prøvd å overse folkets røst.

– Man kan ikke umyndiggjøre 500 innbyggere. Det er kjempemange mennesker i ei lita bygd. Mange av de som har støttet vedtaket om Lyngdal 2 har prøvd å dysse ned betydningen av engasjementet til innbyggerne. Da tenker jeg spesielt på leder i KrF, sier Nilsen Husøy, med hentydning til ordfører Reidun Bakken.

Bakken innrømmer at underskriftene ble håndtert på feil måte.

– Legger meg flat

– Det er kommunestyret som avgjør om sak skal behandles igjen eller ikke, og ikke meg som ordfører. Det legger jeg meg helt flat for, sier Bakken. Flere kommunestyrerepresentanter har nå krevd lovlighetskontroll av ordførerens tabbe, og saken er på sakskartet torsdag kveld.

Frp-lederen mener kommunereformen har vært en vanskelig og uoversiktlig prosess for alle parter.

– Ser man reformen under ett har det vært vanskelig for både politikere og innbyggere å vite hva man egentlig stemmer på. Det har vært få faste holdepunkter, og ting man ikke viste konsekvensene av. Etter vedtaket om Lyngdal 2, kom rapporten fra Fylkesmannen sa ville godta Lyngdal 2 med forutsetning om å innlemmes i en stor Lister-kommune. Det var det få som tenkte på, mener Nilsen Husøy.

Mener politikerne er feige

Hun mener flere av politikerne som i mai stemte ja til Lyngdal 2, nå vil stemme nei. 12-5 flertallet skal ha blitt snudd til et knapt 9-8 flertall. En representant fra Bygdelista og to fra Senterpariet skal ha skiftet side.

I kveld skal politikerne stemme over ny behandling av reformen.

Nilsen Husøy tror ikke det skjer.

– Jeg har dessverre ikke tro på at noen flere snur nå. De er nok for feige til å gå mot sitt eget parti, så jeg er redd dette ender med et stor-Lister, sier Audnedal-politikeren, som selv har vært en forkjemper for Nye Lindesnes.

Bakken mener fremdeles Lyngdal 2 er det beste alternativet.

– Jeg hadde ikke stått i denne stormen om jeg ikke trodde Lyngdal 2 var det beste alternativet for innbyggerne i Audnedal, sier hun.