Inger Johanne Tånevik har notatene sine på et papir og elevene på skjermen fremfor seg. Inger Johanne Tånevik har notatene sine på et papir og elevene på skjermen fremfor seg. Foto: Audun Fegran Kopperud

Slik gjennomføres en digital skoletime