Slik gjennomføres en digital skoletime

Inger Johanne Tånevik har notatene sine på et papir og elevene på skjermen fremfor seg. Foto: Audun Fegran Kopperud