Jens Magne Østermann i ingeniørvesenet i Søgne etterlyser juletre som kan brukes i adventstiden på Tangvall.

– Hvis noen har et grantre i hagen som de gjerne skulle ha hogd, kommer vi og gjør hele jobben. Under forutsetning av at treet kan brukes som juletre på Tangvall, sier han.

Treet må ha en høyde på ti til tolv meter.

– Ellers vet de fleste av oss hvordan treet skal se ut, smiler han.

I 25 år har ingeniørvesenet hentet juletre fra innbyggers hage.

- Det er bare å ta kontakt, så kommer vi og ser om det egner seg. Det koster ingenting om vi takker nei, eller om vi hogger det og lar det bli årets juletre, formidler Østermann.