I dag, 1. november, tar Statsarkivet i Kristiansand fatt på en ny nasjonal oppgave. Tilsynet med dokumentforvaltningen i all offentlig forvaltning, stat, fylkeskommune og kommune over hele landet samles i en enhet. Den nye enheten ledes fra Kristiansand og med i alt fire kontorsteder skal den føre tilsyn, drive veiledning og avklaring av spørsmål om alt av offentlig arkivproduksjon og dokumentasjon. Enheten blir også ansvarlig for godkjenningsregimet for såkalte NOARK-systemer – dokumentsystemer som skal brukes i alt av offentlig forvaltning.

– Dette er veldig spennenende og bra for Statsarkivet i Kristiansand. Vi får nå nasjonalt ansvar for oppgaver med fremtidens arkiver og vi får flere ben å stå i fremtiden. Vi vil ikke lenger bare være avhengig av å ta vare på de gamle papirarkivene fra Agder, men vi kan nå i mye større grad en tidligere være med å utvikle og bidra til digitaliseringen av den norske forvaltningen, sier statsarkivar Kjetil Reithaug. Han skal ved siden av å være statsarkivar, lede enheten som i tillegg til Kristiansand har ansatte i Tromsø, Hamar og Oslo. – Det er også sannsynlig at det vil komme ny-rekrutteringer til enheten og da også i Kristiansand, fortsetter han.

Endringen er en del av en stor omorganisering av Arkivverket. Arkivverket (Riksarkivet, Norsk Helsearkiv, samisk arkiv og statsarkivene rundt i landet) skal nå jobbe i en tydeligere linjeorganisasjon.

– Noe av hensikten er å få mer likebehandling av for eksempel kommunene rundt i landet når de får tilsyn. Dette vil øke sjansen for at alle innbyggere får samme gode dokumentasjon av skolegang, helsetjenester og alt annet som kommunene gjør for dem, fortsetter Reithaug. Vi ser dette som en mulighet til å utvikle oss her i Kristiansand og det vil heller ikke være unaturlig med et mer utstrakt samarbeid med relevante fagmiljøer ved Universitetet i Agder.

– Statsarkivet skal selvsagt fortsatt ta mot offentlig og privat materiale fra hele Agder, drive vår utmerkede service på lesesal og betjening av forespørsler omkring de ti kilometerne med opp til 600-år gammelt materiale. Vi skal også fortsette vårt samarbeid med Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) her på Arkivsenter sør, beroliger han til slutt.

Pressemelding