Gustav Skretting har vært i Søgne kommune siden 1989. Nesten 29 år etter møter vi han på kontoret hans, ei lita uke før han trer inn i pensjonistenes rekker.

– Det har vært 29 veldig flotte år. De ansatte har stått på og aldri vært redde for å prøve nye ting. Jeg har hatt en fin tid i Søgne kommune, sier Skretting.

Lang fartstid

Skretting er 65 år. Han ble født på Holt i Aust-Agder som sistemann av trillinggutter. Barndommen tilbrakte han i Holt, Gjerstad og et år på Jæren. Senere bodde han i Vennesla. Som voksen har han arbeidet i Vennesla, Suldal, Lillesand, Grimstad og sist i Søgne. Nå er han også bosatt i Søgne.

– I nærheten av flotte rekreasjonsområder. Jeg er glad i å gå turer og være i fysisk aktivitet, sier han.

Da han ble ansatt i Søgne kommune i 89, var det som kontor- og personalsjef. Syv år senere ble han assisterende rådmann før han etter fire år ble tjenestesjef for samtlige enheter. Deretter var han kommunalsjef for helse og omsorg i syv år, før han nå har vært organisasjonssjef i halvannet år.

– Jeg har vært en del av mange ledelsesmodeller. I begynnelsen hadde vi ti personer i toppledelsen i kommunen, men så kom Søgne 2000 og vi la om til å ha enheter med delegering til ledere. Litt av tanken var å redusere administrasjonskostnader. Siden da har vi hatt rundt 18 enheter, forteller Skretting.

Jobbe for folk

Når vi spør Skretting hvilke saker som har stått fram som ekstra viktige eller ekstra fine i løpet av hans tid i kommunen, nevner han flere. HVPU-reformen, Søgne jobbsenter, barnehagedekningen, byggingen av omsorgssenteret og Tinntjønn skole, blant andre.

– Jeg husker spesielt godt jobbsenteret på 90-tallet. Anne Berit Andersen var ordfører og kommunen hadde et tett samarbeid med arbeidskontoret og trygdekontoret. Jobbsenteret bidro til at flere arbeidsledige kom ut i arbeid. I perioder hadde vi over 100 personer ute i sysselsetting, spesielt ingeniørvesenet tok inn mange. I dag kan vi takke mange av disse menneskene for de flotte turløypene og fritidsparkene vi har i kommunen, sier Skretting.

Han forteller også om utbyggingen av omsorgssenteret, bokollektivet på Langenes og boenheter for personer med psykisk utviklingshemming.

– I tråd med reformene som har kommet opp gjennom årene, har Søgne kommunes tjenester blitt utviklet og utvidet. Hjemmetjenestene har blitt styrket og vi har fått en robust korttidsavdeling. Jeg er veldig glad for at Søgne nå gir tilbud om behandling og yter tjenester til personer som har vært gjennom intensiv behandling på sykehuset, sier Skretting.

Konfliktfylt tid

I løpet av Skrettings år i kommunen har mye forandret seg. Han beskriver miljøet på rådhuset for noen år tilbake som svært godt, med et sunt forhold mellom administrasjonen og politikerne. De siste årene har konflikter herjet rådhuset, både på politisk og administrativ side.

Skretting har tidligere uttalt at han ønsket å være i jobb fram til fylte 67 år. Likevel bestemte han seg i vinter for at til sommeren, da ville han slutte. På spørsmål om han kan utdype årsakene til dette, svarer han:

– Jeg har ikke lyst til å utdype det. Dette har jeg skrevet om. Jeg har vært opptatt av å jobbe konstruktivt. Skal vi få til noe må vi ha medarbeiderne med oss. Vi har så utrolig flotte medarbeidere, og de må vi ta vare på, sier han.

Han forklarer at det blir dagens leder av administrasjonsavdelingen, Dag Morten Frantzen, som trer inn i rollen som organisasjonssjef etter han. Skretting er trygg på at Frantzen vil gjøre det bra i stillingen.

– Av og til er det godt at nye koster feier, sier han.

– Etter alle disse årene, hva tror du kan løse konfliktene i Søgne kommune?

– Jeg tror på ryddige roller. De som jobber nærmest hverandre må få arbeidsro til å jobbe sammen uten at andre aktører skal på banen. Vi må være oppgavefokusert og jobbe for innbyggerne. Og så må alle ha tillit til at det jobbes aktivt mot framtiden og at vi løfter blikket mot den nye kommunen, svarer Skretting.

Riktig satsing

Da Skretting startet i jobben i Søgne kommune så arbeidsplassen noe annerledes ut. Han forteller om en vesentlig mindre kommune, både i antall ansatte og innbyggere.

– Jeg vil tro at vi var halvparten av det vi er nå. Jeg husker at vi satt i toppen av helsehuset. Byggingen av det nye rådhuset var en helt korrekt satsing. Vi har fått det fantastisk. Alt gikk fort og greit, og de ansatte var positive under hele prosessen og fornøyde med sin nye arbeidsplass, sier han.

– Det har vært noen veldig fine år her. Vi har samarbeidet godt og de ansatte har vært gode medarbeidere, sier Skretting. På tross av konflikter, vurderer han hovedbildet av sin tid i kommunen som en veldig bra tid.

Frihet

Nå er det andre ting som står for tur for organisasjonssjefen. Torsdag var hans siste dag på jobb, og i dag er han en fri mann.

– Jeg synes det skal bli veldig godt. Friheten pensjonisttilværelsen bringer med seg blir fin og jeg skal leve et langsommere liv, sier han.

Lese flere bøker er blant tingene han skal gjøre nå. Jon Michelet, Hoem-bøkene, biografien til Jens Stoltenberg, disse står allerede på lista. Barnevakt skal han også være. Tid skal tilbringes med barn og barnebarn i sola i det gamle huset han har pusset opp i skjærgården i Kristiansand.

– Nå skal vi finne på ting sammen, kona og jeg. Vi skal reise og være aktive. Vi skal leve etter vær og vind, og ikke etter kalenderen, sier Skretting.

– Og hva er det du er aller mest stolt over i Søgne?

– Det må være bygda og folkene. Søgne består av utrolig hyggelige folk som tør å si sin mening. Folkene er nok det aller beste med Søgne, avslutter han.