– Som ansatt i Songdalen har man mange vekstmuligheter, lett å bli sett og hørt, sier en av de ansatte i den ene videoen. De forteller om godt arbeidsmiljø og om en kommune som det er godt å bo.

«Filmen er laget av Aptum kommunikasjon og Media Service på oppdrag fra Songdalen kommune. Filmen ble startet opp gjennom “Saman om en bedre kommune”-prosjektene. Filmen skal brukes for markedsføring av kommunen som en god kommune å bo og jobbe i,» står det på kommunens nettside.