Bernt Daland (Frp) jobber som malermester og har sitt eget malerfirma.

Nå har han sendt forespørsel til Søgne kommune om hvordan han skal

forholde seg, når han blir kontaktet for å utføre arbeid i saker som

han selv har vært med på å behandle politisk.

Han skriver at årsaken til at han tar opp dette spørsmålet, er at han er blitt kontaktet for å utføre maleroppdrag på tiltak som har blitt godkjent politisk, men som det har vært en negativ innstilling til fra administrasjonen.

Han skriver :

«Erfaringsmessig fra tidligere år blir vi ofte bestilt til å utføre arbeid uten at vi er igjennom en priskonkurranse, men blir valgt pga kvalifikasjon.

Jeg antar at denne situasjonen ikke endrer seg vesentlig fremover.»

Nå ønsker han en uhildet vurdering av dette, og råd om hvordan han skal forholde meg til slike henvendelser når situasjonen oppstår.

Daland sier til Budstikka at ordføreren har svart at hun skal ta denne saken videre.

Bernt Daland spør kommunen om det er et problem med sammenblanding av roller (Arkivfoto)