Skissene fra private utbyggere som tilbyr kommunen 18 mål ferdig skoletomt på Rosseland, ble for alvor kjent mandag sist uke – to dager før formannskapets flertall gikk inn for Vollan som ny skoletomt for 1-7 skole. Ordfører Johnny Greibesland er ikke imponert, verken over tidspunktet eller innholdet.

Han henviser til at saken om ny skole har vært satt på vent i et helt år, likevel kom forslaget to dager før.

– Og på toppen av det hele var skissene dårlige: Dette forslaget er mye dyrere enn både det på Vollan og det på Rosseland som lå i rådmannens utredning. Det er lov å prøve seg, men det er et veldig dårlig tilbud.

– Hva gjør det dårlig?

– De skal ha 18 millioner for ei tomt på 18 mål. Da må vi også gi fra oss skoletomta i dag. Den er på 11 mål og kommunen hadde bud på 16 millioner for denne for noen år siden. Og i tillegg til det må vi kjøpe ekstraareal på 10 mål for å kunne lage en to-parallellskole, sier Greibesland.

Han mener dette fører til at alternativet på Rosseland blir dyrere, selv om summen på Vollan heller ikke er helt nøyaktig ennå.

– Vi vet ikke nøyaktig sum på Vollan ennå. Men på Vollan er det regulert til offentlige formål og LNF, mens Rosseland er regulert til næring. Det siste er normalt mye dyrere, sier Greibesland.

Han påpeker også at forslaget fra de private på Rosseland har flere sider: Skolen er flyttet til et område som i dag er regulert til næring. Området der skolen er i dag, foreslås bygget ut med leiligheter.

– Kommunestyret sa i mai at det skal være næring på Rosseland, nå legger de inn skole der. Det blir veldig uforutsigbart, sier han.

Tid

Han advarer derfor mot å endre noe nå så sent i prosessen. Går flertall for skole på Rosseland må det nye området reguleres, noe som tar minst et år. Da må utbyggingen få plass i 2019-budsjettet, noe som kan bli vrient.

​– Budsjettet som vedtas i år for 2018 er det siste vi vedtar suverent i egen kommune. Fra og med budsjettet for 2019 skal alt henge sammen med de to andre kommunene, sier Greibesland.

Han mener også at et flerbrukshus med kulturdel er viktig for Nodeland.

– Det er viktig å lage aktivitet for unge og eldre, viktig for et sentrum. Blir det mer folk som ferdes i sentrum, kan det lett komme andre servicetilbud. Det har vært en langsiktig målsetting å bygge opp under Nodeland som sentrum i kommunen, sier Greibesland.

Om Sp kommer til å stemme enstemmig i saken, vet han ikke ennå. Partiet skal ha gruppemøte om skolen mandag neste uke.

Høyre: uenig

Ida Grødum er i formannskapet for Høyre og fremmet forslaget på Rosseland i møtet sist uke. Da dette ikke fikk flertall der, trakk hun det og fremmet forslag om å bygge ut dagens skole i tråd med det forslaget som lå i sakspapirene.

Hun utelukker ikke at det private forslaget kan komme opp igjen i kommunestyret. Grødum er ikke like skremt av tidsperspektivet her som Greibesland.

– Jeg vil ikke tro det vil ta lenger tid å få til skole på Rosseland enn på Vollan. Infrastrukturen på Vollan vil kreve mye kontra Rosseland. Så her veies det likt etter min mening, sier Grødum.

Johnsen svarer

Eier av den aktuelle skoletomta på Rosseland, Trond Werner Johnsen, undres over at ikke politikerne ser verdien av å legge en skole på Rosseland.

– Tomta på Vollan er regulert til offentlig formål og vil komme godt med i framtiden til omsorgsboliger eller annet. Det er garantert billigere å bygge på Rosseland enn på Vollan, skal de snakke om alternative kostnader på et sted, må de også gjøre det på Vollan. Når det kommer ny E39, blir Rosseland et sentralt og ideelt område for utvikling av bygda, så det er helt naturlig at her vil bli behov for skole, sier Johnsen.

Han ønsker ikke å blande seg i skolepolitikken, men undres over at en ikke ser verdien av en skole på Rosseland for fremtiden. Et sted hvor i følge Johnsen 70 prosent av de songdølene som skal på jobb, kjører forbi.

– Jeg ønsker sterkt at de som utreder, ser på begge alternativene med samme blikk, begge alternativene må få samme vurdering, avslutter Johnsen.

Kjemper: Steffen Nilsen mener politikerne har dårlige grunner for å si nei til ny skole på Rosseland. Photo: Roar V. Osmundsen

Ivrer: Steffen Aarhus sier grunneierne på Rosseland og folket der har samme interesse.

Steffen Aarhus har kjempet en mangeårig kamp for at fremtidens kommunale barneskole kommer på Rosseland og ikke lenger nord i bygda. Han sier mange har våknet og ser at saken skal avgjøres nå.

– Folk må engasjere seg, jeg kan ikke ta alt. Men jeg er redd for folk er for sent ute til at vi kan få endret noe nå. Det er flere som er svært fortvilet over situasjonen og noen ønsker å demonstrere og andre har startet underskriftkampanje. Det er trist at det nå presses frem. Jeg har heller ikke hørt noe om det politikerne sa for et år siden at alle steinene skulle snus i saken, at de skulle behovsprøve og se på kostnader begge veier. Det ser ut til at det er ingen vilje til å ta Rosseland alvorlig som et yndet sted for ny skole, sier Aarhus.

Han mener politikerne ikke tar inn over seg betydningen en skole har for Rosseland og de praktiske konsekvensene ved at foreldre må kjøre opp til Nodeland og ned. Han håper både KrF og MDG snur i denne saken og ser blant annet miljøargumentene med alle som kjøres til skolen.

– Det er slik det er. Foreldre kjører ungene til skolen. Gang- og sykkelveien fra Rosseland til Nodeland er heller ikke lagt opp til å kunne sykle til en skole der, blant annet må de krysse riksveien i Brennåsen, sier Aarhus.

Han er positiv til det private forslaget om å tilby skoletomt på Rosseland kombinert med boligutbygging, selv om han vedgår at det kommer i seneste laget.

– Grunneierene har sin agenda her, men den samsvarer med det vi som bor her ønsker. Vi ønsker også aktivitet her kveldstid. Politikerne skylder innbyggerne i syd å gi denne saken en mulighet og se nærmere på den, sier Aarhus.

Han ser at kommunen må kjøpe mer tomt enn det de private tilbyr for å få i alt 27 mål. Han mener likevel at tallene som de private kommer med på Rosseland er langt mer forutsigbare.

– Kommunen har jo ikke sikret seg 27 mål på Vollan heller. Så ingen tall er sikre, jeg er slett ikke sikker på at det blir dyrere på Rosseland, jeg tror heller de tallene er mer forutsigbare, sier han.

Aarhus mener flertallet skyver en flerbrukshall på Nodeland foran seg, men han mener det er ingenting i veien for å ha en hall på Rosseland.

– Med nærhet til vei og buss vil en hall komme til sin rett på Rosseland, mener han.

Roar V. Osmundsen / Anne Lise Riseng