Det har gått over tre uker siden esktremværet som skapte store problemer i Songdalen kommune. Fremdeles er det fire familier som ikke kan flytte tilbake til sine hjem i Midtheilia etter at området ble sperret av da en mur og fyllingen raste ut. Det ble satt opp politisperringer og siden raset har ingen fått adgang til området.

Rådmann i Songdalen kommune, Kjell A. Kristiansen, forteller at kommunen har bistått de berørte familiene så godt det har latt seg gjøre.

– I etterkant av ekstremværet har vi bidratt for å hjelpe så langt som praktisk mulig og hensiktsmessig, skriver Kristiansen i en epost til Budstikka.

Han legger til at kommunen ikke kan bistå beboerne i å få tilgang til hjemmene sine.

– Nåværende situasjon, der evakuerte beboere ønsker å flytte hjem eller sekundært hente eiendeler i bolig bak politisperring, kan kommunen ikke løse slik vi vurderer det. Det skyldes at stabilitet og sikkerhet for gjenstående mur i rasområdet må dokumenteres før geoteknisk kompetanse kan klarere området, skriver Kristiansen.

Ifølge rådmannen er det huseiers forsikringsselskap som må kontakte entreprenøren om å fremlegge dokumentasjon for geotekniker. Det er først når politiet for klarering fra geoteknikere at de kan heve sperringene i området.

– Jeg presiserer at kommunen har stor forståelse for beboernes situasjon og frustrasjon, og håper at saken snart er løst, skriver han.

Fagkunnskap

Lensmann Per Juell Larsen ved Søgne og Songdalen lensmannskontor bekrefter overfor Budstikka at de har ikke fagkompetanse til å oppheve sperringene slik at eierne kan ta seg inn i huset.

– Vi har ulike roller i dette, og vi har ingen fagkompetanse til å si at det er trygt å gå inn. Det er ikke fordi vi ikke tar ansvar, men vi har ikke mulighet til å gi en tillatelse som kan forårsake fare. Det håper jeg det er forståelse for, sier lensmannen.