Songdalen kommune annonserer på sin nettside at det nå er mulig å søke om kulturmidler. Søknadsfristen er 1. mars.

Det er kun registrerte lag og foreninger i Songdalen som kan søke kulturmidler. Laget/foreningen må være innskrevet i kommunens lag og foreningsregister for å få utbetalt midler. Kulturmidlene kan gå til drift/investering, arrangement og kursing/utdanning, skriver kommunen.

Mer informasjon får du på: http://www.songdalen.kommune.no