Hver høst blir drøyt 6000 storvilt påkjørt i Norge. Om du bor i senrale deler av, Østlandet er sjansen størst for at du treffer på en elg, hjort eller rådyr i veibanen.

Noen ganger smeller det. Som et lite pek fra skjebnen, smalt en elg gjennom frontruten til biltakstmann Rune Nilsen.

Et halvt tonn gjennom frontruten

– En sjokkerende opplevelse. Vanligvis sitter jeg på kontoret og behandler viltpåkjørsler for våre kunder, sier han.

Han fikk ingen fysiske skader. Kun en smadret frontrute. Men det kunne gått verre.

– Å få en stor elg på nærmere et halvt tonn dundrende inn frontruten i 60 km/t er en fryktelig opplevelse. I tillegg til den store kroppen som plutselig kommer seilende gjennom ruten, er det mange bilførere og passasjerer som blir alvorlig skadet når elgen sparker fra seg i panikk inn i kupeen, sier Rune Nilsen.

Følg loven – få redusert egenandel

Hva skal man så kjøre om man kjører ned en elg, hjort eller rådyr? Dersom du kommer uskadet fra ulykken bør du sikre skadestedet. Kjør inn til siden, og sett opp varseltrekant. Om dyret er dødt, trekk det ut av veibanen, om mulig.

Springer dyret bort, så merk skadestedet slik at viltnemda kan følge sporene til det skadede dyret.

I tillegg til selve ulykken, er det mange som bekymrer seg over forsikringsoppgjøret.

Det er det ingen grunn til, forteller pressekontakt i Tryg, Arvid Steen. Men du må rapportere inn ulykken til politiet.

– For det første er det straffbart å ikke melde fra til politiet om ulykken. For det andre trenger du ikke bekymre deg for forsikringen. Det er ikke uaktsomt å kjøre på en elg. Bilforsikringen erstatter skadene på bilen. I tillegg får du ikke bonustap. Og; sier du fra til politiet, som loven sier, så får du redusert egenandel med 2000 kroner, sier Arvid Steen fra Tryg Forsikring.

Dersom du kjører på vilt:

Husk at du har hjelpe- og varslingsplikt ved viltpåkjørsler.

· Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og

varseltrekant.

· Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp /

kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

· Ring politiet på 112 eller 02800 og meld fra om påkjørselen. Kommunen

kan også varsles.

· Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr senere.

· Hjelp dyret. Hvis dyret åpenbart ikke kan leve videre eller bli friskt,

forkort dyrets lidelse. Avliv dersom du er kompetent og i stand til det.

· Meld skaden til forsikringsselskapet.

* Oppsøk lege dersom du har smerter etter ulykken.