Svein Jåtun og Gro Suvatne skal begge ha ansvar i det de kaller et vanvittig stort arrangement, Landsskytterstevnet på Evje. Begge er medlemmer av Greipstad skytterlag som er medarrangør sammen med skytterlagene Evje og Hornnes, Vennesla, Imenes.

En gang tidligere

– Vi var med og arrangerte i 2009 også, men da kom vi inn litt sent. I år er det full rulle og stort ansvar for Greipstad skytterlag, sier Jåtun.

Medlemmer i Greipstad skytterlag får ikke så mye tid til å trene, de har heller ikke så mange favoritter.

– Martin Ødegård skyter fantastisk og er en av favorittene i sin klasse. Han er ung, 13 år, sier Suvatne.

Behov for folk

Både uken før landsskytterstevnet og under stevnet er det behov for dugnadsfolk. Det behøver ikke å være langvarige økter. En halv dag, en hel dag eller mer. Vi tilpasser det etter det folk har anledning til å bidra med, forklarer Jåtun.

– Ingen behøver å være redde for å måtte vaske toaletter, til det arrangeres det firma, smiler Suvatne.

For å være med å hjelpe behøver en ikke å ha tatt i et gevær eller ha direkte interesse for skytesporten.

– Folk som er ok på et datatastatur og datakyndige, det trenger vi også. Du behøver ikke være skytekyndig, presiserer de begge to.

Opplevelse lover de også for dugnadsfolket. Bare det å være med på et så stort arrangement er en opplevelse, og de lover hyggelige folk og godt miljø.

– Og som i skytesporten så kan en delta så mye en vil, det stilles ikke noe krav, vi må bare vite på forhånd at vi har folk til de ulike oppgavene, sier Suvatne.

20 000

Før det kommer 20 000 tilreisende er det mye som må rigges av både på campen og selve standplassen. Suvatne har ansvar for innkvarteringen, og sier at her blir det systematikk og logistikk.

– Alle som vil hjelpe til skal få klare oppgaver. Selv om mye skal gjøres er det hyggelig å være med. I skyttermiljøet snakker alle med alle, sier Suvatne som begynte å skyte i voksen alder.

– Det er det som er så fint med skyttersporten, alle aldre kan delta, alle generasjoner møtes, prates og koser seg, både de som er aktive skyttere og de som er med, sier Jåtun.

Planleggingen startet allerede i 2014. De fire skytterlagene fordeler oppgaver og ansvar. Det er uka før og uka landsskytterstevnet pågår hvor det virkelig er behov for intensiv dugnadsarbeid.

Bra økonomisk

For Greipstad skytterlag betyr forhåpentligvis arrangementet store beløp i klubbkassen.

Vi har planer om at hvis alt går etter planen og vi er så heldige at vi sitter igjen med penger etter stevnet, så skal vi utbedre 100 m banen vår på Stemtjønn til glede for våre unge skyttere og alle våre jegere som hvert år er oppe til jegertrening og storviltprøve.

– Alt vi tjener går tilbake til bygda, vi hadde aldri hatt det skyteanlegget uten pengene vi fikk etter arrangementet for 10 år siden, sier Jåtun som skal ha ansvar for skyteanleggene.

– Det er en stor oppgave og jeg kjenner at jeg grugleder meg litt, men det er en opplevelse, sier Jåtun og avslutter:

– Det er nesten 400 dagsverk som skal dekkes inn, så vi trenger folk. Alle er hjertelig velkommen til å melde seg.