– Nå skal vi ta opp med de ansatte om vi bør omorganisere administrasjonsavdelingen. Vi skal blant annet se på om bibliotek og service-torv bli undelagt kultur i stedet for administrasjonsavdelingen.

Det sa rådmann Kim Høyer Holum på en pressekonferanse der det ble fremlagt en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet vedrørende kommunens håndtering av ansatte i administrasjonsavdelingen.Holum og ordfører Astrid Hilde var begge på plass for å informere om tilsynets rapport.

Beklager

– Det kommer frem at vi ikke har vært gode nok til å behandle våre ansatte riktig. Vi burde hatt bedre rutiner i arbeidet med ansatte, sa Holum på pressekonferansen.Nå ønsker adinistrasjonen å gjøre endringer i arbeidsoppgavene. En av årsakene til at de nå vil legge frem et forslag om å la service-torvet og biblioteket er at de ansatte da vil få en annen person som leder, og at arbeidsbyrden til den nåværende organisasjonslederen vil bli mindre.

Astrid Hilde opplyste at det fremdeles kan virke som administrasjonsavdelingen var delt i to leire, en i første etasje og en i andre etasje.Arbeidstilsynet sier i sin rapport at de har observert konflikter mellom leder og ansatte. Konfliktene har vært håndtert, men flere fremhevet at det ikke var vellykket resultat.

Det er også en erkjennelse fra rådmannen at mediehåndteringen i disse sakene har vært for dårlige og at de ansatte har opplevd et stort press i sin arbeidsdag på grunn av presset fra media.– Vi burde tatt tak i problemene tidligere og vi skulle vært flinkere til å fange opp signalene, sa Holum.Han sa kompetansen til mellomlederen er på plass, men det ble for stort arbeidspress og for liten tid til ansatte. Mellomlederen skal fortsette i stillingen.

Har vært utrygghet

Han sier også at det på et tidligere tidspunkt burde vært en ekstern vurdering av arbeidsforholdene i avdelingen.– Det har vært utrygghet i avdelingene, folk er redde for å si sine meninger og vi har kommunisert for dårlig med ansatte, sa rådmannen.

Han sier han har vært i tvil om kommunens egen brukerundersøkelse har vært riktig. – Vi må ta på alvor at vi ikke har klart å løse problemene med de ansatte, sa kim Høyer Holum.Han understreker at kommunen kommer til å sette i gang tiltak raskt, og han lover at de ansatte skal høres.Ordfører Astrid Hilde sa på pressekonferansen at hun synes det var gjort et "tynt" arbeid med disse problemene før hun ble valgt til ordførere.

– Nå skal vi legge opp til stor takhøyde der de ansatte skal bli hørt og jeg tror at vi skal få opprettet et godt arbeidsmiljø i alle avdelinger i Søgne kommune, sa ordføreren.

Hele linken fra arbeidstilsynet finner du under: