Vi foreslår fem store kommuner tilsvarende det interkommunale samarbeidet. Sånne store kommuner har utredninger og debatter vist at de kan organiseres med en styring på mer delegert nivå. Med utgangspunkt i de fem, kan det være lurt med tilpasninger så vi ender ut med 6 til 8. Og vi mener altså at ingen av agders kommuner er sånn at de bør fortsette alene, sa fylkesmann Stein A. Ytterdahl.

Knutepunkt Sørlandet er en slik kommune, men Fylkesmannen foreslår at Vennesla og Iveland i første omgang skal få slå seg sammen alene uten å bli en del av stor-Kristiansand. Ytterdahl foreslår at K5 vedtas av Stortinget til våren. Alternativt kan de vedta en sammenslåing av K3 (Søgne, Songdalen og Kristiansand) som et første trinn i retning av én kommune bestående av alle sju i Knutepunktet.

Arbeidsmarked

Fylkesmannen har sett på de naturlig arbeidsmarkedene, fremgår det av presentasjonen på Fevik strandhotell fredag formiddag.

Grensen for at arbeidsområder bør være under en demokratisk styring, er når 25 prosent av befolkningen et sted arbeider i nabobyen. I Knutepunkt Sørlandet pendler hele 37 prosent til Kristiansand. Flere pendler også internt i de sju kommunene.

Egentlig mener Fylkesmannen at de sju kommunene hører sammen i én kommune. På grunn av dette ser han det som naturlig at prosessene med sammenslåing fortsetter inn i neste stortingsperiode.

– K5 er modent på en sånn måte at Stortinget kan vedta dette nå. Til tross for at vi mener at knutepunktet på lang sikt er én naturlig kommune, foreslår vi dette, sa Ytterdahl.

– Det kan, selv om det ikke løser de store problemene, så kan K3 være et mulig første trinn, men som første trinn, sa Ytterdahl.

Demokratisk problem

Han pekte på de demokratiske utfordringene som ligger i at mye av tjenesteproduksjonen i dag skjer i interkommunale samarbeid. Ytterdahls makker under presentasjonen, Dag Petter Sødal, understrekte at flere tjenester vil bli interkommunale i fremtiden om ikke kommunene blir større.

– Det gjelder pleie og omsorg. Hvis da en kommune må kutte i budsjettet sitt i august, så må de for eksempel kutte i skole i stedet, fordi den fortsatt er kommunal, sa Sødal.

Ideelt ser altså Fylkesmannen for seg at det er fem kommuner på Agder i fremtiden.

Bli hørt

Fra stortingshold er det fremhevet at tvang kan bli aktuelt i noen særlige tilfeller. Spørsmålet er om Kristiansandsregionen blir et slikt.

Sødal begynte presentasjonen med å vise et kart som fortalte at folk flest bor på Østlandet og på Jæren.

– Folk flest bor ikke i Agder. og de som bor der, bor stort sett i Kristiansand. Hvordan skal vi få Sørlandet til å være på dagsorden i Oslo, enten i medier eller i departementet? Alle har interesse av å være på dagsorden i hovedstaden. En måte er at vi har by som uten diskusjon er på storbylista – og som kan være motor i landsdelen, sa Sødal.

Han henviste der til statsråd Jan Tore Sanners (H) klare løfte om at et større Kristiansand skal få storbystatus. I dag er det Bergen, Stavanger og Trondheim som har denne utenom Oslo. En slik status gir mer penger, men også en tydeligere status sammenlignet med alle andre byer som ikke har det.