– Nå er jeg spent på hva vi kan forvente at de oppnår og vedtar i Stortinget til våren, sier Astrid Hilde, ordfører i Søgne kommune.

Hun var blant de oppmøtte på Fevik da fylkesmann Stein A. Ytterdahl, presenterte Fylkesmannes anbefalinger til Stortinget om kommunesammenslåinger i Aust- og Vest-Agder. Han la fram sin anbefaling at K5 og Vennesla/Iveland bør slås sammen, men at K5 kunne vedtas umiddelbart. Han presenterte også en alternativ løsning ved at K3 vedtas som et trinn i sammenslåingen av K5.

– Det er nok sannsynlig at det blir en form for tvang, men jeg tror ikke det kommer til å skje i K5, sier Hilde fredag formiddag.

Hun begrunner det med at flertallet i Stortinget har programfestet en form for mild tvang i forkant av reformen og er dermed ikke overbevist om at de kommer til å tvinge hele fem kommuner sammen.

– Stortingsvedtaket sier at dersom to kommuner er for sammenslåing, men en kommune er imot, så skal ikke den ene få ødelegge for de to andre, sier hun. – Det er den situasjonen vi er i nå, så spørsmålet må være om vi skal vente på et tvangsvedtak fra Stortinget eller gå inn i nye forhandlinger nå, fortsetter hun.

Dette er alternativer hun understreker at må opp i kommunestyret før hun kan si noe om prosessen videre for Søgne kommune.

– Nå skal vi ha en god og bred debatt ut fra de innspillene som har kommet til nå, og så får vi se hva som skjer videre, avslutter hun.