Finsland: Vedtaket som ble gjort i SAM-utvalget (Vest-Agder Fylkeskommunes utvalg for samferdsel, areal og miljø) blir møtt med vantro hos de lokale.

Utrolig rart vedtak

Steinar Hagen, innehaver av Røyrås Treindustri, som har 22 ansatte og omsetter for 50 millioner, tror ikke det han hører riktig når vi ringer for å fortelle om vedtaket.

– Dette høres utrolig rart ut, vi har en bli som kjører fast flere ganger i uken, likedan har vi tre til fem biler som blir leid inn i løpet av en uke. I tillegg er det all transporten til fabrikken, det kommer nok seks-syv trailere i uken. Vi har også flere store lastebiler, rett nok ikke trailere, i sving. Det er også mange som kjører videre innover, som til Konsmo, sier en svært forbauset Hagen og tilføyer:

– Nei, huffameg, dette må ikke gjennomføres.

Farlig strekning

Tommy Sørensen bekrefter Hagens utsagn. Han er sjåfør og kjører daglig to til tre lass ned til Kristiansandområdet forbi Kilen og opp Vatneli jorde.

– Flere ganger passerer jeg barn og andre gående langs veien i løpet av en arbeidsdag. Vinterstid er veien enda dårligere, bakken opp fra Kilen kan være glatt og fæl. I tillegg har bedriften mange tunge vogntog på vei inn og ut med forskjellige materialer, ca 20-300 stk per år, disse kjører også denne strekningen, sier Sørensen.

Røyrås Indrustrier har utfordringer vedrørende transport og logistikk allerede i dag. En smalere vei vil forverre situasjonen.Helt "hol i hove"

Leder av planutvalget Reidar Heivoll (Sp) kaller både saksframstillingen og vedtaket helt "hol i hove".

– Jeg trodde ikke dette var mulig. Det er helt horribelt. Røyrås Treindustri er en solskinnshistorie og bli rammet av dette. Vedtaket er så hol i hove og det henger ikke på greip, sier en rystet Heivoll.

– En slik innsnevring ville vi som planmyndighet aldri godkjent. Saksgangen er forvirrende og underlig. Jeg håper siste ord ikke er sagt, sier Heivoll.

Dette mener Helge Stapnes (Ap)