Flere av beboerne på Nedre Malmø er overlykkelig for å endelig ferdes litt tryggere i gatene etter bommene ble satt opp. F.v. Kristian Røssaak, Katrine Bragdø, Henrik Wollf-Bentsen (7 år), Wilma Fox (6 år), Alfred Fox (10 mnd), Carina Mortensdatter Fox, Wenche Foss, Arne Aartun, Richard Daniel Johansen og William Daniel Frengen (2 år). Foto: Marianne Furuberg

– Fra veikryss til sosialt nabolag