Boligfeltet Båly ved Spangereid-kanalen har boplikt. En egen bestemmelse om boplikt på ubebygd tomt regulert til bolig kom i 2013 da dette feltet ble utviklet. Boligfeltet Båly ved Spangereid-kanalen har boplikt. En egen bestemmelse om boplikt på ubebygd tomt regulert til bolig kom i 2013 da dette feltet ble utviklet. Foto: Gunder Christophersen

Boplikt i Lindesnes ute på høring: Høyere pris i strandsonen uten boplikt