Det ble registrert 120 nye asylsøkere fra Ukraina mandag. Til sammen har UDI mottatt 726 asylsøknader fra ukrainere den siste uken.

Lørdag og søndag ble det registrert henholdsvis 40 og 41 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

Siden begynnelsen av 2022 har 51.965 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem er 23.329 kvinner, 12.657 menn og 15.979 barn.