Får penger til natursti: – De er rause og ser nytteverdien av dette