Utsatte sankthansfeiring: – Dette ble jo veldig idyllisk

foto