Avviser forslag om støtte til Mandals turnforening