Fastlegestillinger utlyst igjen - etterlyser hjelp fra nasjonalt hold

foto