Minneord: Lillian Marie Olsen (1937-2021)

Lillian Marie Olsen var et levende trepartssamarbeid. Partiet, fagbevegelsen og frivilligheten var en del av henne - og hun var en stor del av disse, lokalt og nasjonalt, står det i denne nekrologen. Foto: Privat